Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - III. Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde ve İslami İlimler Fakültemiz koordinatörlüğünde düzenlenecek olan "İslam Medeniyetinin Keşfi: III. Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu'' 6-7 Ekim 2021 tarihleri arasında sanal ortamda (online) gerç ekleştirilecektir. Sempozyumun amacı, bu alanda uzman akademisyen ve araştırmacıları bir araya geti rerek Katip Çelebi’nin ilmî ve entelektüel mirasının aydınlatılmasına katkıda bulunmak ve böylece İslam medeniyetini daha anlaşılır hale getirmektir.

Sempozyum dili Türkçe, Arapça, İngilizce, Farsça, Rusça ve Balkan dilleri şeklindedir. Sempozyum için özet gönderimi 26 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek olup, gönderilen bildiri özetleri bilim kurulunda bulunan akademisyenler tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kabul edilen bildiri özetleri, 09 Nisan 2021 tarihinde sempozyum web sitesinde duyurulacaktır.

Bildiriler hakemlik sürecinden geçirildikten sonra editoryal kitap olarak yayınlanacak bu imkân temin edilemezse ISBN’li sempozyum kitabı (PDF) olarak sitemizde yayınlanacaktır.

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye ve afişe Üniversitemiz https://iif.ikcu.edu.tr/Duyuru/26900/3-uluslararasi-katip-celebi-sempozyumu adresinden ula şılabilmektedir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)