Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI - Genç İyilik Ideathonu

T.C. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 190 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Gençlik veya spor alanında proje ve çalışmalar yapmak, bu alanda yapılacak proje ve çalışmaları değerlendirmek, katılmak, desteklemek, uygulama ve sonuçlarını denetlemek, desteklenecek proje ve çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirlemek"; (f) bendinde ise "Gençlerin gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmak" hükümleri yer almaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilimizde etkili olan deprem afeti sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç ve iyileştirme alanlarına yönelik çözümler konusunda gençlerin gözlemledikleri sorunları, kendi bakış açıları ile ifade etmeleri ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini sunmaları amacıyla "Genç İyilik Ideathonu" konulu fikir yarışması düzenlenmektedir.

Söz konusu fikir yarışması başvuruları 01-20 Mart tarihleri arasında adresinden alınmaktadır. Genç Ideathon'a aralığındaki gençler; https://gencideathon.gsb.gov.tr/ 18-25 yaş iki-beş kişilik takımlar halinde başvuru yapabilecek olup seçilen fikirler uygulamaya koyulacaktır. Yarışmaya ilişkin detaylar başvuru linkinde yer almaktadır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)