Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Öğrenci AR-GE Projeleri Yarışması

KUDAKAF'23 kapsamında düzenlenecek olan "Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci ARGE" projeleri yarışmasına ilişkin broşür ektedir.

Son başvuru tarihi 26.11.2023

Ekler

Yarışma Broşürü.pdf