Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

ANKARA SOSYAL BİLİMLERÜNİVERSİTESİ - KVKK Uzmanlık Eğitimi

Kişisel verilerin korunması hakkı gerek Anayasamız gerekse uluslararası sözleşmeler çerçevesinde temel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede kişisel verilerin korunması Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye'nin uyması gereken dört fazda yer almaktadır.

Kişisel verilerin korunmasının taşıdığı bu büyük önem devletimiz tarafından gözardı edilmemiş olup özellikle 2016 yılında yürürlüğe konulan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ile bu alandaki düzenleme ve uyum faaliyetleri ülkemizde hız kazanmıştır.

2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde kişisel veri ihlallerinin milli güvenliği tehdit edebileceği, kamu düzeninin bozulmasına sebep  olabileceği vurgulanarak, kamu kurumlarında alınması gereken tedbirler, verilerin yurt içinde depolanması da dahil olmak üzere, ilkeler halinde gösterilmiştir.

Son olarak Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı'nca duyurusu yapılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimine" göre önümüzdeki bir yıl içinde kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın korunması noktasında gerekli tedbirleri etkin biçimde alabilmek ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) ile daha uyumlu bir mevzuat geliştirebilmek adına çalışmaların başlatıldığı ilan edilmiştir.

Geride bıraktığımız süreçte konu  hakkında  bilgi seviyesi ve farkındalık artmış olsa da halen kişisel verilerin korunmasına gereken önemin kurumlar ve özel şirketler nezdinde istenen seviyede olmadığı görülmektedir. Bunun en açık  örneği halen pek çok veri sorumlusu kamu kurumu ve özel şirketin KVKK'ya uyum sağlayamamış oluşu ve uygulayıcıları en çok tedirgin eden ve son kayıt tarihi 31.12.2021 olarak öngörülen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün halen gereği gibi yerine getirilememesidir.

İşte tüm bu sebeplerle uygulayıcıların konu hakkındaki teorik ve pratik eksikliklerini gidermek ve onları KVKK uyum süreçlerine hazırlamak için Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından "KVKK Uzmanlık Eğitimi"  verilecektir. Bu eğitim neticesinde katılımcılar ister bir veri sorumlusu bünyesinde hizmet versinler isterlerse kendi başlarına bu alanda gelir getirici faaliyetlerde bulunmak istesinler fark etmeksizin, KVKK uyum süreçlerini ürütebilecek yetkinliğe kavuşacaklardır. Eğitimi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLLÜOĞLU ALTUN  lie Av. Emin Hamdi UYSAL ve Av. Bilal KARAGÖZ yürütecektir. Eğitmenlerin seçiminde hem teorik hem uygulama noktasında katılımcılara en iyi deneyimi sunabilecek eğitmenler seçilmeye özen gösterilmiştir.

Ekler

KVKK UZMANLIK EĞİTİMİ.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)