Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

7417 Sayılı Kanunun Geçici 83. Maddesi (AF) kapsamında yapılan Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

7417 Sayılı Kanunun Geçici 83. Maddesi kapsamında aftan yararlanarak Meslek Yüksekokulumuza başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme sonuçlarına istinaden alınan karar metni ekte snulmuştur.

 

 Yatay Geçiş Başvuru Tarihi

 08-18 Kasım 2022 

 Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme 

 21-22 Kasım 2022 

 Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı

 23 Kasım 2022

 Yatay Geçiş  Kayıt Tarihleri

 24-25 Kasım 2022 

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde bizzat gelerek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Ekler

YKK-2022-129 Af Yatay Geçiş (kvkk).pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)