Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Hakkında
Kurumumuzda Tütün ve tütün mamullerinin tüketiminde; 
- Kamu Kurum/Kuruluşuıuza Ait Yer, Araç, Bina  ve Tesislerin kapalı alanlarının, balkonlarının ve  kapı girişlerinin (topluma örnek teşkil edecek şekilde kendilerine ait açık alanların yalnızca belirlenmiş yerlerinde tütün mamulü  tüketimine müsaade etmeleri, bu alanların toplam açık alana oranının %30 'dan fazla olmaması ve giriş kapısından en az 10  metre mesafede olmasına  riayet edilmesi) kullanılmaması,
- Kurum bahçesinin uygun bulunan alanında tüketilmesi,
- Sigara izmaritlerinin ve atıklarının çevreye atılmaması gerekmektedir
.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)