Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

2023 Bahar Dönemi Çevrimiçi Kariyer Sohbetleri

Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle 2022-23 Eğitim Öğretim Bahar yarıyılında yapılması planlanan kariyer fuarı, kariyer söyleşileri vb. eğitimi destekleyici faaliyetlerin de ertelenmesi ya da dijital teknolojilerin elverdiği ölçüde çevrimiçi ortama taşınma sı söz konusu olmuştur.

Bu süreçte öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine destek olabilmek ve yine çevrimiçi eğitim imkanlarını daha iyi değerlendirebilmek amacıyla, üniversitemiz aktif öğrencisi bulunan tüm bölüm/programlarının da seferber olmasıyla, sektörde tecrübesi bulunan gerek üniversitemiz mezunları ile gerekse de paydaşımız olan kişi/kurumlar ile işbirliğine gidilerek çevrimiçi "Mezun-Öğrenci Buluşmaları" "Sektör-Öğrenci Buluşmaları" konsepti ile çevrimiçi söyleşiler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda;

1.Aktif öğrencisi bulunan tüm bölüm/programların, 2022-23 Bahar dönemi içerisinde en az bir (1) çevrimiçi kariyer etkinliği gerçekleştirmesi, gerçekleştirilen etkiliğin ilgili akademik birim web sayfasında haberleştirilmesi sonrasında raporlamasının yapılabilmesi amacıyla kariyer@comu.edu.tr adresi üzerinden Üniversitemiz Kariyer Merkezine bildirilmesi,

2.Gerçekleştirilecek faaliyetlerin, ilgili bölüm/program dışında diğer akademik birimlerin öğrencilerinin de faydalarına olacağının düşünülme si ve bölüm/program dışında katılıma açık olması halinde, isteğe bağlı olarak, ilgili bölüm/programlar ile de paylaşılabileceği; bu tür faaliyetlerin duyuruların daha etkin yapılabilmesi amacıyla etkinlik öncesinde Üniversitemiz Kariyer Merkezi ve Medya Merkezi ile paylaşılabileceği,

3.Öğrencilerimizin Mezunlarımız ve Sektör temsilcileri ile buluşturulmaları dışında, özellikle bu sene mezun olmak üzere olan öğrencilerimize öncelik verilerek, Kariyer Merkezi akademik temcilcileri ile de "Mezuniyete doğru" söyleşileri kapsamında buluşturulabileceği, yine buı amaçla talebi bulunan bölüm/programların etkinlik taleplerini kariyer@comu.edu.tr adresi üzerinden Üniversitemiz Kariyer Merkezine iletebileceği;

Bildirilmiştir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)