Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

2023 Bahar Dönemi Çevrimiçi Kariyer Sohbetleri

Elektronik ve Otomasyon Bölümü 2023 Bahar Dönemi Çevrimiçi Kariyer Sohbetleri

Bölümümüz adına 13.06.2023 tarihi saat 19:30'da Microsoft Teams programı üzeirnden "pg3s6z2" ekip kodu ile çevrimiçi kariyer etkinliği gerçekleştirilecektir.

**************************************************************************************************************

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Kariyer Etkinliği

İlgili linkler;

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3aazxPonm6OjMv3NDLkNgk6ACS9pQi6GsL5uVy06jvhUs1%40thread.tacv2/1683924064187?context=%7b%22Tid%22%3a%2223935cc7-7711-4713-8e10-eb2cc1a68dcd%22%2c%22Oid%22%3a%222396731c-ea8a-47eb-8857-ac0a7412c72a%22%7d;

ve

https://comuedutr.sharepoint.com/sites/kariyerynorg/Shared%20Documents/General/Recordings/_General_%20kanal%C4%B1ndaki%20toplant%C4%B1-20230525_200711-Toplant%C4%B1%20Kayd%C4%B1.mp4?web=1

**************************************************************************************************************