Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

2021-2027 Dönemi Erasmus Anlaşmaları

Bilindiği üzere üniversitemiz 2021-2027 yılında Erasmus programına dahil olabilmek için gerekli olan ECHE (Erasmus Charter for Higher Education-Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi) belgesini almış bulunmaktadır. Yedi yıllık program dönemleri şeklinde yürütülen öğrenci-personel değişim harekeliliğinden faydalanmak için bölümlerimizin yeni program dönemine (2021-2027) ait ikili anlaşmaları olması gerekmektedir.

Bir önceki program döneminde (2014-2021) yapılmış olan anlaşmaların geçerlilik tarihi 2021 yılı sonunda dolacaktır. Halihazırda seçilen öğrencilerimiz bu kapsamda seçildiği için hareketliliklerini gerçekleştirme konusunda herhangi bir problem yaşamayacaklardır. Fakat 2022 Ocak ayı itibariyle tüm bölümlerin eski dönem anlaşmaları sona ermiş olacağından, Erasmus öğrenci ve personel değişimine katılmak isteyen bölümlerin yeni program dönemi (2021-2027) yıllarını kapsayan Erasmus İkili Anlaşmaları yapmaları gerekmektedir. İkili Anlaşma süreçleri konusundaki detaylı bilgi ekteki bilgi notunda sunulmuştur

 

********************************************************

 

ERASMUS İKİLİ ANLAŞMA SÜRECİ BİLGİ NOTU

1 ) Bölümdeki tüm personel Erasmus İkili Anlaşması sürecini başlatabilir ve karşı kurumla iletişim kurarak bir mutabakat sağlayabilir.

2) Karşı kurumla anlaşma yapılmasını sağlayan personel, anlaşmanın Contact Person kişisi olarak yazılır ve personel hareketliliği başvurularında ilgili kriter puanını almaya hak kazanır.

3) Contact person yalnızca bir kişi olabilir.

4) Erasmus Bölüm/Birim Koordinatörlerinin 2014-2021 program dönemi anlaşmalarını incelemesi ve bu anlaşmalardan verimli olanlarının yenil enmesi konusunda Avrupa'daki kurumlarla iletişim kurması tavsiye edilir. Bölümünüze ait 2014-2021 program dönemi anlaşmalarınızaaşağıdaki yollarla ulaşabilirsiniz:

http://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif-r150.html

ya da

http://erasmus.comu.edu.tr/

adresine girip üst menüden "İkili Anlaşma > Anlaşma Listesi (Aktif)" sekmesine tıklayarak.

5) İkili Anlaşmalar sayfasında 2014-2021 program dönemi anlaşmaları Akademik Birim ismine göre alfabetik şekilde dosyalanmış ve sıralanmıştır. Halihazırda 2021-2027 program dönemi için anlaşma imzalayan bölümlerin akademik birim bazlı dosyalamaları ise yine aynı isimle fakat başına "2021-2027" ibaresi konularak eklenmiş ve listenin en başında gösterilmiştir. Bu liste yeni anlaşmalar yapıldıkça güncellenmektedir.

6) İkili Anlaşmalar bölüm bazında yapılır. Tüm fakültenin ya da birden fazla böl ümün ortak kullanacağı kontenjanlı anlaşmalar yapılmamalıdır.

7) İkili Anlaşmalar ilerleyen dönemde dijital ortamda gerçekleştirilecektir. Avrupa Komisyonu sisteminin entegrasyon sürecine kadar mevcut anlaşma dosyası kullanılarak anlaşmalar oluşturulabilir. 2021-2027 program dönemi için taslak anlaşma dosyası bu yazı ekine eklenmiştir. Ayrıca bir sonraki maddede (madde 8) yer alan sayfada bulunan "İkili Anlaşma Formu" başlığı altından da anlaşma için taslak dosyaya ulaşılabilir.

8) İkili Anlaşmaların gerçekleştirilmesi ile ilgili teknik prosedürlere tüm ayrıntılarıyla aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/genel-bilgi-ikili-anlasma-r147.html

ya da

http://erasmus.comu.edu.tr/

adresine girip üst menüden "İkili Anlaşma > Genel Bilgi" sekmesine tıklayarak.

9) Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'ndegörevli İkili Anlaşma Birimi sorumlusu ve iletişim bilgileri aşağıdadır. Bölümlerin anlaşma süreçlerinin son safhalarında anlaşmaların imzalanması/onaylanması ile ilgili bürokratik işlemler ve geçerli olan anlaşmaların yürütülmesinden sorumlu olan bu birim yetkilisine anlaşma süreçlerindeki tüm sorularınızı da e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Öğr.Gör.Çağrı EGE

erasmusba@comu.edu.tr

 

Ekler

Erasmus İkili Anlaşma Formu 2021-2027.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)