Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

08/10/2021 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

Üniversitemiz Senato’sunun 01/09/2021 tarih ve 15 nolu toplantısında alınan kararlara ek olarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

Karar-01) Dersi yürüten öğretim elemanı Covid-19 veya temaslı olduğunu belgelendirmesi halinde, bu durumu ortadan kalkıncaya kadar dersin uzaktan devam etmesine veya telafisinin başka bir tarihte yapılmasına, 

Karar-02) Dersi alan öğrenci Covid-19 veya temaslı olduğunu belgelendirmesi durumunda karantina süresi boyunca almış olduğu dersler için devam şartının aranmamasına, 

Karar-03) Lisans ve Önlisans programlarında dersliklerde aynı anda derse kayıtlı sınıf mevcudunun %5’i kadarı Covid-19 veya temaslı olması durumunda belgelendirilmesi kaydıyla o dersin karantina süresi boyunca online (uzaktan) eğitime dönüştürülebilmesine, 

Karar-04) Ara sınav döneminde Covid-19 veya temaslı olan öğrencilerin belgelendirilmesi kaydıyla giremedikleri sınavlar için telafi sınavlarına alınmalarına, 

Karar-05) Tüm kapalı alanlarda Sağlık Bakanlığı’nın rehberine uygun olarak herkes tarafından maske takılmasına, 

Karar-06) Sağlık Bakanlığı’nın listesine alınan, kronik rahatsızlığı bulunan ve bunu belgeleyen öğrencilere yüz yüze eğitim içerisinde devam şartı aranmamasına, 

Karar-07) Sağlık Bakanlığı’nın listesine alınan, kronik rahatsızlığı bulunan ve bunu belgeleyen öğretim elemanlarının talep ettikleri takdirde derslerini online yapabilmesine, 

Karar-08) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Pandemi koşullarında tüm eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak yukarıda ele alınan konuların dışında ortaya çıkabilecek özel durumlar için ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarının karar almasında yetkili kılınmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

01/09/2021 Tarihli Senato Toplantısı Kararları için tıklayınız.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)