Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Staj

ÖĞRENCİ STAJ İŞ AKIŞ ŞEMASINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Staj Yeri Başvuru ve Kabul Formunu buradan indirebilirsiniz.

Okulumuz Program ve Staj Koordinatörleri listesi için  tıklayınız.

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ

(ÖNEMLİ TARİHLER)

NO

YAPILACAK İŞLEM

STAJ İŞLEM ADI

TARİHİ

1*

ÖĞRENCİLERİN

 

STAJ BAŞVURU EVRAKLARININ PROGRAM STAJ KOORDİNATÖRÜNE TESLİMİ

Staj Formunun (Başvuru ve Kabul Formunun) Öğrenci Tarafından Program Staj Koordinatörüne Teslim Edilmesi (Kimlik fotokopisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası fotokopisi, SGK’dan alınacak olan Genel Sağlık Sigortası Durumu Belgesi ile birlikte)

03.05.2019

2*

DANIŞMANLARIN

 

STAJ BAŞVURU EVRAKLARINI MYSEUK BAŞKANINA TESLİMİ

Staj Formlarının Program Staj Koordinatörleri Tarafından MYSEUK Başkanına Teslim Edilmesi

10.05.2019

3*

MYSEUK BAŞKANININ
 
STAJ BAŞVURU EVRAKLARINI MÜDÜRLÜĞE  TESLİMİ

Staj Formlarının MYSEUK Başkanı Tarafından Müdürlüğe teslimi

17.05.2019

4*

STAJ BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHLERİ

İş Günü Sayısı

Başlama Tarihleri

Bitiş Tarihleri

5 İŞ GÜNÜ

24.06.2019

05.08.2019

6 İŞ GÜNÜ

24.06.2019

29.07.2019

5*

STAJ DOSYALARININ TESLİM EDİLMESİ

TARİHİ

Mezun  Durumdaki Öğrencilerin Staj Raporu Dosyalarını Program Staj Koordinatörlerine Teslim Etmeleri

09.09.2019

Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerin Staj Raporu Dosyalarını Program Staj Koordinatörlerine Teslim Etmeleri

2019-2020 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Danışman Onay Haftası

6*

Program Staj Koordinatörlerinin Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Onay Formlarını MYSEUK Başkanına Teslim Etmeleri

2019-2020 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Danışman Onay Haftasından 15 Gün Sonrası

AÇIKLAMALAR
1* Öğrenci, Staj Formunu (Başvuru ve Kabul Formunu) kendisi ile ilgili kısmını doldurur ve “staj yapacağı kurum/işyeri ile irtibata geçerek” formdaki kuruma ait bilgilerin (kaşeli/Mühür - ıslak imzalı) tamamlanmasını sağlar. Staj Formunu, kimlik fotokopisi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası fotokopisi, genel sağlık sigortası durumu belgesi ile birlikte program staj koordinatörüne imza karşılığında teslim eder.

2* Staj Başvuru Formlarının staj koordinatörü tarafından incelenerek imzalanması ve onay için MYSEUK Başkanına teslim edilmesidir.

3* Staj Başvuru Formlarının MYSEUK Başkanı tarafından imzalanması ve onay için müdürlüğe teslim edilmesidir.

4* Stajın 30 iş günü olarak yapılacağı tarih aralıklarıdır. Staj tarihleri; kurumdan kaynaklanan farklı tarih aralıkları dışında kesinlikle değiştirilmeyecektir.

5* Staj raporu dosyaları, Anket Formu ile birlikte program staj koordinatörüne imza karşılığında teslim edilecektir. Dosyalar, ilgili programın kendi özelliklerine bağlı olarak staj koordinatörüne danışılarak hazırlanacaktır. Teslim tarihleri, en geç tarihler olup kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihlerden sonra getirilen staj evrakı kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.

6* Staj koordinatörlerinin öğrenci staj raporu dosyalarını inceleyerek onay formlarını MYSEUK Başkanına teslim etmesidir. Öğrencilerimiz, STAJ DOSYALARINI ve aşağıda belirtilen staj evraklarını Çan Meslek Yüksekokulu WEB sayfasından temin edeceklerdir.


Ek-1. Zorunlu Staj Formu (Başvuru ve Kabul Formu)

Ek-2. Staj Çalışması Günlük Devam Çizelgesi

Ek-3. Kurum/Kuruluş Staj Değerlendirme Formu

Ek-4. Ayrılış Formu (Stajın tamamlanamaması durumunda)

Ek-5. Staj Muafiyet Dilekçesi (Ek: Çalışma Belgesi) (Farklı bir MYO’dan mezun olanlar veya aynı işyerinde en az 2 yıl kesintisiz çalışanlar için)

Ek-6. İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi (IŞKUR- Işbaşı eğitim programına uygun staj yapan öğrenciler için)


Not 1- Öğrenci, staj başvuru evraklarının eksiksiz ve zamanında hazırlanmasından sorumludur.

Not   2- Bu staj takvimi; 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı için geçerlidir.

Not 3- Eğitim-Öğretim yılı olarak 2 yılını tamamlamış (tüm derslerini almış ve devamsızlıktan kalmamış) olan öğrenciler güz ve bahar dönemleri içerisinde de stajlarını yapabilirler. Ancak staj evraklarını ve sigorta giriş işlemlerini staj başlangıç tarihinden (en geç 10 gün) öncesine kadar yaptırması gerekmektedir.

Not 4:Evraklarda yapılacak olan herhangi bir tahribatta evraklar geçersiz sayılır. Evrak üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik olması durumunda düzeltilen bilginin üzerine değişikliği yapan yetkili kişi tarafından paraflanmasının (İmza-Kaşe) sağlanması gerekmektedir.


STAJ DOSYASI:

PROGRAM BAZINDA STAJ DOSYA İÇERİĞİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. Tüm sayfaların çıktıları alınıp dosyaya yerleştirilecektir.

Not : Programların Hem Normal Öğretimleri hem de İkinci Öğretimleri aynı dosyayı kullanacaktır.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STAJ YAPILAN KURUM/İŞLETME 'NİN DİKKATİNE

        3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18. ve Geçici 12. Maddeleri uyarınca işletmelerde zorunlu staj yapan öğrencilere, aynı Kanunun 25. Maddesi gereğince yapılacak ödemelerin bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan devlet katkısı olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. İşletmeler(firmalar), bünyelerinde staj yapan öğrenciye ücret ödemeleri halinde devlet katkısından faydalanabileceklerdir. Stajyer öğrenciye ödenecek ücret; asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde % 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde % 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı olamaz.

 

        Buna göre işletmenizde staj yapan öğrencimizle yapmanız gereken staj sözleşmesinde belirlenen ücretin en geç her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin hesabına yatırılması ve aynı gün yapılan ödeme ile ilgili belgeyi (banka dekontu, bordro vb.) ekte gönderilen , işletmeniz tarafından imzalanıp kaşelenmiş olarak doldurulması gereken ekteki formla birlikte umutkvkcomu.edu.tr e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir. Stajyer öğrencimize yapılan ödemeyi kanıtlayan belgeler ile birlikte eksiksiz olarak doldurulan formun belirlenen süre içinde tarafımıza ulaşması halinde, Üniversitemiz tarafından işletmeniz hesabına her ayın yirmi beşinci gününe kadar devlet katkısı ödemesi gerçekleştirilecektir.

 

Not: Ödeme belgelerinin ve ayrıca işletme bilgileri ile stajyer öğrencinin devam bilgisinin yer aldığı formun asıllarının staj bitiminde öğrenci staj dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

 

Ekler

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Staj Dosyası.pdf
EEÜİD Staj Dosyası.pdf
Elektronik Teknolojisi Staj Dosyasoı.pdf
Enerji Tesisleri İşletmeciliği Staj Dosyası.pdf
Lojistik Staj Dosyasi.pdf
Maden Teknolojisi Staj Dosyası.pdf
Mekatronik Staj Dosyası.pdf
Mimari Dekoratif Sanatlar Staj Dosyası.pdf
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Staj Dosyasi.pdf
Pazarlama Staj Doyası.pdf
Staj Ayrılış Formu -EK-4.pdf
Staj Başvuru ve Kabul Formu-EK-1.pdf
Staj İş Akış Şeması - Öğrenci.pdf
Staj Muafiyet Dilekçesi-EK-5.pdf
Staj Sözleşmesi.pdf
Staj Yapılan İş Yerlerine Ödenecek Devlet Katkısı Formu.docx
Staj Yapılan KURUM-İŞLETMENİN DİKKATİNE.pdf