Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Seramik Cam ve Çinicilik

Hakkında

Seramik, Cam ve Çinicilik Programı dersleri teknik ve mesleki eğitim ve öğretime dayalı olup temel tasarlama ilkeleri ile desteklenmekte, öğrenciler derslerde aldıkları teorik bilgileri, mevcut laboratuvar ve atölyelerde pratiğe dönüştürmektedirler.

Yetkinlikler

Programın amacı, seramik sektörünün ihtiyaç duyduğu gerekli donanımlara sahip nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

İş İmkanları

Seramik, Cam ve Çinicilik Programından mezun olan öğrenciler, seramik fabrikaları ve seramik atölyelerinde istihdam edilebilmektedirler.

Dikey Geçiş

Ayrıca dikey geçiş sınavı (DGS) ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin Seramik Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Akademik Danışman

Öğr.Gör. Ayhan TAŞKIRAN