Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu
ÜNVAN ADI SOYADI KURUL GÖREVİ
Başkan Prof.Dr.Murat YILDIRIM Yüksekokul Müdürü
Üye Dr.Öğr.Üyesi  Erdem GÜNDOĞDU Müdür Yardımcısı
Üye Öğr.Gör.Yakup KILIÇARSLAN Müdür Yardımcısı
Üye Dr.Öğr.Üyesi Erdem GÜNDOĞDU Madencilik ve Maden Çıkarma Bölüm Başkanı
Üye Öğr.Gör.Dr.Muzaffer YÜCEL Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı V.
Üye Öğr. Gör. Nurşen YILMAZ  Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı V.
Üye Öğr. Gör. Arzu EKER Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı V.
Üye Öğr. Gör. Betül KURT Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı V.
Üye Öğr.Gör. İdil ELVER Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı V.
Üye Öğr.Gör. Hilal YAMAN TAŞKIRAN El Sanatları Bölüm Başkanı V.
Üye Dr.Öğr.Üyesi Özkan ATEŞ Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı
Üye Öğr.Gör. Recep Yavuz TURAN Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı V.
Üye Öğr.Gör.Ediz Sait YÖRÜ Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.
Raportör Gülşen DEMİRCAN Yüksekokul Sekreteri