Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Üç Ders / Tek Ders Sınavları
Tek Ders Sınavı (2011 ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için)

2011 yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrencilerden, mezun olmak üzere sadece tek dersi kalan veya alttan dersi bulunmayıp 2.00 GNO'sını sağlayamayan öğrencilerden not yükseltmek zorunda olan öğrenciler için(Sadece DD ve DC olan dersler ); ''Tek Ders Sınavı'' yapılacaktır.

NOT: 2011 ve sonrası girişli öğrenciler için tek ders sınavı okunan dönemin sonunda yapılır. Tek ders sınavına katılabilmek için ilgili dönemde ders kaydı yaptırmış olmak gerekmektedir. Öğrneğin öğrencinin tek kaldığı ders bahar yarıyılında olsa bile, güz döneminin sonundaki tek ders sınavına katılması için güz döneminde ders kaydı yaptırmış olması gerekmektedir.
 


Üç Ders Sınavı (2010 ve öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler için)

2010 yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerden, mezun olmak üzere, en fazla 3 (üç) dersi kalan veya alttan dersi bulunmayıp 2.00 GNO'sını sağlayamayan öğrencilerden not yükseltmek zorunda olan öğrenciler için; ''Üç Ders Sınavı'' yapılacaktır.

 
***Sınavına girilmek istenen dersin/derslerin devam zorunluluğunun tamamlanmış olması gerekmektedir.