Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Stratejik Eylem Planı
Kurumsal Stratejik Planımız 2017 - 2018
2018 - 2022
Tüm Programlar Stratejik Planları 2017 - 2018
2018 - 2022
Tüm Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri 2018 - 2022