Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol
İç Kontrol Güvencesi   MYO İç Kontrol Standartları ve Raporları
MYO Faaliyet Planı
MYO PUKÖ Döngüsü
İş Akış Şemaları Tüm İş Akış Şemaları Yazı İşleri İş Akış Şemaları
Öğrenci İşleri İş Akış Şemaları
Muhasebe İş Akış Şemaları
Görev Tanımları  Birim Görev Tanımları MYO Görev Tanımları