Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi İ.Ö.

Hakkında

Elektronik Teknolojisi Programı, elektroniğin sanayide kullanımının temel ilkelerini ve uygulamada nasıl gerçekleşeceğini açıklayan bir alandır. Bu bölümün amacı, temel elektronik konusunda yeterli bilgiye sahip, sanayide kullanılan elektronik sistem ve donanımı tanıyan, özelliklerini bilen ve bu bilgiyi endüstriyel sistem ve donanıma uygulayabilen eleman yetiştirmektir.

Yetkinlikler

Elektronik Teknolojisi Teknikeri olarak mezun olan öğrenciler, sorumlu olduğu teçhizatın çalışmasına ilişkin temel elektronik prensiplerini, sayısal elektroniğin temel ilkelerini ve tasarım yapmasını, mikroişlemcilerin mimarisini, programlamasını ve uygulamalarını, otomatik ve elektronik kontrol teçhizatın çalışma esaslarını bilerek, elektrik ve elektronik devreler ile mekanik donanımların açıkça anlaşılabilen blok diyagramlarının taslağını hazırlar, çeşitli elektronik teçhizatı monte eder, bakımını yapar, kendi endüstri alanı ile ilgili yeni teknolojileri anlar ve teknik personele bu yeniliklerin uygulanabilirliği konusunda tavsiyelerde bulunurlar.

Teknikerin edinmiş olduğu bilgi, almış olduğu etiğim, çalışma ortamını uygun bir şekilde düzenlemeyi ve başkalarıyla iyi ilişkiler kurması gerektiğini öğretecektir. Tekniker, uygulama becerilerine sahip, ileri bilgi teknolojilerindeki gelişmelere ise açıktır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ''Tekniker'' unvanı almaktadır.Dersler

Öğretim Programı

Akademik Danışman

Danışmanlıklar ve staj koordinatörlükleri için tıklayınız.