Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö
Hakkında

Tıp alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak biyomedikal cihaz teknolojilerinin gelişmesi bu alanı dünyada çok önemli noktalara getirmiştir. Tıp alanında gelişmelerle teşhis ve tedavide cihazların kullanımı ve gerekliliği artmış, doğal olarak da bu cihazların kullanımlarının dünya çapında yaygınlaştırılması taleplerini de artırmıştır. Artan cihaz kullanımı ve yaygınlaşma talebi, cihazlar için üretim ve satıştan sonra çok önemli bir yere sahip ''servis desteği'' iş alanını oluşturmuştur.  Bu iş alanında çalışan teknik servis elemanları da aldıkları eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadırlar.
 

Yetkinlikler

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programının amacı; sağlık sektöründeki mevcut tıbbi cihazların periyodik kontrolünü, koruyucu bakım ve tamirini yapabilen, tıbbi cihazlardaki yenilikleri takip ederek adapte olabilen, cihaz alımlarında satıcıların tekliflerini kalite ve maliyet bakımından değerlendirebilen, elektrik, analog-sayısal elektronik, mikrobilgisayar ve otomasyon unsurlarını barındıran sistem ve biyomedikal cihazları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, programlanabilir cihazları kullanabilen, cihaz operatörlerine kullanım eğitimi verebilen, teknikerler yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ''Tekniker'' unvanı almaktadır.

İş İmkanları

Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuvarlarda görev alabilecekleri gibi, kendi adlarına da özel işyeri açabilirler.

Ülkemizde sağlık hizmetlerine verilen öneme bağlı olarak, bu mesleğe olan gereksinim giderek artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına paralel olarak, çalışma alanları da giderek genişlemektedir.


Dikey Geçiş

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan DGS'de başarılı oldukları takdirde, aşağıda belirtilen lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler:
* Biyomedikal Mühendisliği
* Elektrik – Elektronik Mühendisliği
* Elektronik Mühendisliği
* Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Dersler

Öğretm Programı

Akademik Danışman

Danışmanlıklar ve staj koordinatörlükleri için tıklayınız.