Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

TROİA'DAN iTHAKE'YE YOLCULUK

'TROİA'DAN iTHAKE'YE YOLCULUK 

 

Çan MYO  Dr. Öğretim Üyesi Tuba Korkmaz'ın  "Odysseus'un Gemileri 'Troia'dan İthake'ye Yolculuk' " Seramik Sergisi 25 Nisan - 6 Mayıs 2018 tarihinde Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde sanatseverlerle buluşacak. 

 

Çan Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi  Tuba Korkmaz, Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi'nde sanat eğitimine başlayarak; Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi GSF Seramik bölümünde, yüksek lisans eğitimini  aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayarak, Kaleseramik ve Yurtbay Seramik Fabrikalarında Tasarım ve Ürün Geliştirme bölümlerinde, sorumlu ve yönetici olarak çalıştı. Doktor ünvanını aldığı sanatta yeterlik eğitimini, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde hazırladığı 'Kimlik- Bellek'  başlıklı eser metni ile tamamladı. Dört kişisel serginin yanısıra pek çok uluslararası ve ulusal sergilere katıldı, sempozyumlarda bildiriler sundu, makaleler yazdı. Çalışmalarına kişisel atölyesinin yanısıra Çan Meslek Yüksekokulu El Sanatları bölümü Dr. Öğretim Üyesi  olarak çalışmalarına devam etmektedir.