Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Mimari Dekoratif Sanatlar Söyleşileri - 1

   Mimari Dekoratif Sanatlar 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile her ay düzenlenmesi planlanan 'Söyleşiler' serisinin ilki, Mimar Emel SINMAZ ile gerçekleştirildi. Emel SINMAZ'ın mimarlık mesleği üzerine öğrencilik yıllarından bugüne mesleki tecrübelerine dair yaptığı samimi paylaşımların ardından, öğrencilerin sorularına uzun zaman ayrıldı. 

   Seminerde ‘Mimarlık mesleği  için gereken beceriler ve eğitim, ön lisans eğitimi sonrasındaki iş olanakları ve DGS sonrası öğrencileri bekleyen eğitim şartları, mimarlar için kamu ya da özel sektör ayrımı ve koşulları’ konuları değerlendirildi.

   El sanatları bölümü adına  bölüm başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuba  KORKMAZ’ın ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşi de; KORKMAZ  “bölüm öğrencilerinin, akademik eğitimlerinin yanı sıra sektör eğitimleriyle iş dünyasına hazırlığı  hedeflenerek, alanda sunulan  mezunların sektör de rekabet edebilirlik gücünü arttırmak, çağdaş, güncellenmiş  bilgilerle donanımlarını arttırmaları amaçlanmaktadır” şeklinde ifadede bulundu. 

   Söyleşiye, ayrıca Çan Meslek Yüksekokulu Sekreteri Gülşen DEMİRCAN, Çan Meslek Yüksekokulu El Sanatları Öğretim Görevlisi Zeynep AKBAŞ, Çan Meslek Yüksekokulu El Sanatları Öğretim Görevlisi Seyfullah BÜYÜKÇAPAR da öğrencilerle birlikte söyleşiye katılarak, destek verdiler.