Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Kale Seramik Fabrikaları Enerji Yöneticisi Atakan Çetin’den Enerji Topluluğu’na Kojenerasyon ve Trijenerasyon Eğitimi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu Enerji Topluluğu, Sanayi - Üniversite işbirliği kapsamında eğitim düzenledi.  Kale Seramik Fabrikaları Enerji Yöneticisi Atakan Çetin, Enerji Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte Çan MYO Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım ve Enerji Tesisleri İşletmeciliği öğrencilerine eğitim verdi. Atakan Çetin, eğitim kapsamında öğrencilerle saha bilgisi, teknik bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Günümüzde işletmelerin yaygın olarak kullanmaya başladığı Kojenerasyon ve Trijenerasyonun teknik bilgilerinin detaylı olarak anlatıldığı eğitimde, bu sistemlerin işletmelere sağladığı faydalar öğrencilere vak’a sunumlarıyla aktarıldı. Çetin ayrıca Enerji Topluluğu öğrencilerine, Kale Seramik Fabrikaları’nda Kojenerasyon gezisi için yardımcı olacağına dair söz de verdi.

Eğitim, Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Doç. Dr. Muhammet Erat’ın teşekkür konuşmasında sektör temsilcilerinin eğitimlerinin önemi ve devamı konusundaki temennilerini dile getirmesinin ardından, Sayın Atakan Çetin’e hediye takdimi ile sona erdi.

Enerji Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr.Gör. Sevcan Turan da yaptığı konuşmada, kendilerine eğitim imkânı sunan Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Erat’a ve profesyonel eğitimleri için Kale Seramik Fabrikaları Enerji Yöneticisi Atakan Çetin’e teşekkürlerini sundu ve bu tür eğitimlerin Bahar Yarıyılında da devam edeceğini belirtti.