Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

GÜLŞEN DEMİRCAN ÇAN MYO SEKRETERLİĞİ'NE ASALETEN ATANDI

Ocak ayı içerisinde,  Biga Meslek Yüksekokulu Şef kadrosundan  Çan Meslek Yüksekokulu Sekreterliği’ ne vekaleten atanan Gülşen Demircan, görevine asaleten atandı. Çan Meslek Yüksekokulu ailesi olarak yeni görevinde başarılar dileriz.