Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Tuğba KORKMAZ ( Karşılaşmalar Sergisi )

Tuba KORKMAZ Çanakkale’li bir sanatçı olarak yaşadığı coğrafyanın etkisiyle ilkini 25 Nisan 2018’de Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açtığı ‘Troya’dan İthake’ye Yolculuk: Odysseus’un Gemileri’ adlı Seramik Sergisi’nin ikinci serisi ile bu kez Turhan Mildon Kültür Sanat Merkezi’nde izleyici karşısına çıkıyor. 15 Kasım-24 Kasım2018 arası devam edecek olan serginin ismi bu kez ‘Troya’dan İthake’ye Yolculuk-2: Karşılaşmalar’. İlk seride Odysseus’un eve dönüş yolculuğunun araçlarıyla baş başa kalmıştık, Karşılaşmalar serisinde ise sanatçı romandaki karakterleri ele almış.

 

Korkmaz’ın yeni sergisi için katalog yazısında Ezgi Yemenicioğlu Negir şunları yazmış:

“Karşılaşmalar” Üzerine;

 Elbette kurnaz Odysseus, Troya savaşının ardından evine dönmek üzere yola çıktığında, bu yolculuğun ne denli çetin geçeceğini ve ne kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordu. Oysa onun eve dönüş yolu; mesafelerle olduğu kadar; bedensel ve ruhsal sancılarla örülmüştü.

Yol onun için –ve kendi hikâyesinin kahramanı olan herkes için- sadece kat edilmesi gereken bir uzaklık değil; kendini bilmek, değişmek, dönüşmek anlamlarını da taşıyan bir süreçtir. “Aynı dereye iki kez girmek mümkün değildir” diyen Herakleitos, değişimin kaçınılmazlığını vurgular; kaldı ki bu değişimin en başta yola çıkma cesaretini gösteren kişiyi etkilediği düşünülebilir. Hedefe ilerleyen kişi ile yola çıkan kişi artık aynı kişi değildir; yolun da, yoldaşın da aynı olamayacağı gibi…

Bu yolculukta Odysseus’un karşısına çıkan tüm karakter ve engeller, onun tinsel dönüşümü ve gelişimi için aşması, anlaması ve kendi varlığına katması gerekenleri temsil eder. Bu; yaşamın bize getirdikleri ile yüzleşmelerimizden farklı değildir. Karşılaşılan kişi ve olgular aslında birer öğreticidir. Her birinde bir sınav, bir ders gizlidir. Yolculuk ise bu sınavları göğüsleyişimizle belirlenir.

Tuba Korkmaz’ın “Karşılaşmalar” adlı sergisinde; Odysseia’nın epik anlatımındaki karakterlerin, pişmiş toprak ile biçimlenmiş yorumlarıyla buluşmaktayız. Sanatçı çalışmalarında, bir yandan Homeros’un kahramanlarını ele alarak onlarla kurduğu tinsel bağı, diğer yandan da kendi iç yolculuğuna dair ifadeleri yansıtmaktadır.

 İyilik ve güzelliklere giden yollardaki kutlu karşılaşmalara…

Ezgi YEMENİCİOĞLU NEGİR

 

 

“Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Nisan 2018 de gerçekleşmiş ilk sergi 'Odysseus'un Gemileri-Troya'dan İthake'ye Yolculuk' isminde toplam 41 parça işten oluşan bir seri idi. Bu sergi 'Karşılaşmalar-Troya'dan İthake'ye Yolculuk-2' ilkinin devamı niteliğinde. İlk sergide hikayesini görselleştirdiğim Odysseus'un yolculuğunu O'nun eve varış araçları ve araçsızlaştırıldığı anları üzerinden hazırlamıştım, bu sergiyi ise Odysseus'un yolculuğu esnasında karşılaştığı figürler üzerinden kurguladım. Odysseia'da adı geçen ya da dolaylı olarak hikayeye hizmet eden karakterler ile benim kurduğum bağ üzerinden yol aldım.”

                                 TUBA KORKMAZ 

Ekler

katalog.pdf
t_korkmaz_davetiye.pdf