Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Yarı Zamanlı Personel Alımı

Cumhurbaşkanlığı  İnsan  Kaynakları  Ofisi  ve  Finans  Ofisi  Başkanlığında görevlendirilmek  üzere,  haftada  2,5  iş  günü çalışabilir  durumda  olan  yarı  zamanlı  personel istihdam edilecektir.

umhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının ilgi yazısı ektedir.

Ekler

Cumhurbaşkanlığı-yazi.pdf
Cumhurbaşkanlığıek1.pdf
Cumhurbaşkanlığıek2.pdf