Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Uluslararası Gürcü Çalışmaları YazOkulu ve Konferansı-2020

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Korneli Kekelidze Gürcistan Ulusal Yazmalar Merkezi tarafından 15-24 Temmuz 2020 tarihlerinde "Uluslararası Gürcü Çalışmaları Yaz Okulu ve Konferansı" düzenleneceği ve ülkemizden de öğrencilerin katılmasının beklendiği belirtilmektedir.

Bahsi geçen Merkezin düzenlediği yaz okulunun içeriğinde Gürcü dilini, tarihini, edebiyatını ve kültürünü tanıtan akademik ve kültürel programların (dersler, atölyeler, geziler vb.) yer aldığı, yaz okulu için son başvuru tarihinin 27 Şubat 2020 olduğu, Tiflis'e gidiş-dönüş masrafının katılımcılara ait olacağı, geri kalan masrafların ise Gürcistan tarafınca karşılanacağı anlaşılmaktadır.

Söz konusu yaz okulu başvuru formu ile başvuru koşulları ve programın ayrıntılarına ilişkin bilgiye

"https://manuscript.ge/2019/11/20/international-summer-school/?lang=en"

adresinden ulaşabilir,  sorularınızı "summerschool@manuscript.ac.ge" e-posta adresine iletebilirsiniz.

İlgili dökmanlar ektedir.

Ekler

Uluslararası Gürcü Çalışmaları YazOkulu ve Konferansı-2020.pdf