Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yarışmaları

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  Yarışmaları

 

1 -  Kısa Film ve Kısa Film Senaryo Yarışması

Kurumumuz tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü/Haftası münasebetiyle insan hakları alanında farkındalığı artırıcı özellikte “İnsan Hakları Bağlamında İnsani Değerler” temalı “Kısa Film Yarışması” ile “Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenlenmektedir. 

Yarışmanın amacı; yarışmalar yoluyla insanlar arasındaki ilişkilerde; paylaşmak, diğerkâmlık, fedakârlık, merhamet, haklara saygı gösterme, yardımlaşma, kimsesiz ve yetimlerin elinden tutma, yaşlıları gözetme, emeğin karşılığını alın teri kurumadan verme gibi insan hakları değerlerinin yaşatılmasının önemine dikkat çekilmesi, başta senarist, yönetmen, yapımcı ve sinema seyircisi olmak üzere toplumda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bilincine yönelik farkındalık ve duyarlılığın artırılmasıdır. 

Yarışma, Kurumun web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilmiştir. Yarışmanın afişine, belgelerine ve diğer detay bilgilere https://www.tihek.gov.tr/-insan-haklari-baglaminda-insani-degerler-temali-kisa-film-ve-senaryo-yarismasi/  adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

2 - "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Engelli Hakları” konulu karikatür, öykü ve şiir yarışması

Kurumumuz 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü münasebetiyle MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretimleri aksatılmadan gönüllülük esasıyla ve uzaktan katılımıyla “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Engelli Hakları” konulu karikatür, öykü ve şiir yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın amacı; MEB’e bağlı tüm özel ve devlet okullarında ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilere hak temelli bakış açısı kazandırmak, engelli hakları konusunda duyarlılık geliştirmek ve engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirmek ve tüm bu alanlarda farkındalığı artırmaktır.

Yarışma, Kurumun web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilmiştir. Yarışmanın afişine, belgelerine ve diğer detay bilgilere https://www.tihek.gov.tr/tihek-engelli-haklari-konulu-karikatur-oyku-ve-siir-yarismasi-duzenliyor/ adresinden erişim sağlanabilmektedir