Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

İşyeri Dışında Kurulan Satış Sözleşmeleri Hakkında Duyuru

"İşyeri Dışında Kurulan Satış Sözleşmeleri" 

hakkındaki Valilikten gelen yazı ekte sunulmuştur.

Ekler

İşyeri Dışında Kurulan Satış Sözleşmeleri.pdf