Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Göç ve Sosyal Uyum Ulusal Sempozyumu