Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

Covid-19 Salgını Dönemi Akademik Takvim

Covid-19 salgını nedeniyle Üniversitemizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle yapılacak olan yarıyıl sonu (final), bütünleme sınavları ve yaz öğretimine ait uygulamailkeleri ve takvimleri ile ilgili Üniversitemiz Senatosu'nun 05/05/2020 tarih ve 09 sayılı kararı aşağıdadır.