Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yeni Kayıt İşlemleri
2020 ÖSYS ile Üniversitemize Yerleşecek Adayların Kayıt İşlemlerinde İzleyeceği Adımlar için tıklayınız...
 
****************************************************************************************************
 
2020 Yılı ÖSYS ile Üniversitemize yerleşen adayların elektronik kayıt işlemleri 29 Ağustos - 6 Eylül 2020, herhangi bir nedenle elektronik kayıt yapamayan adayların manuel kayıt işlemleri ise 31 Ağustos - 5 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
İkinci öğretim programlarına yerleşen adaylardan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenim görmek isteyenler öğrenim ücretlerini 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında TC Kimlik numarası ile herhangi bir Ziraat Bankası ATM, internet şubesi veya mobil bankacılık seçeneklerinden birini tercih ederek yatırabileceklerdir.
 
Elektronik kayıt yapan öğrencilerin kayıt için gerekli belgeleri 5 Ekim - 6 Kasım 2020, manuel kayıt yaptıran adayların ise 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yerleştikleri Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulları tarafından teslim alınacaktır.
 
Yeni kayıtlanan tüm öğrenciler 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında ders kayıt işlemlerini bizzat kendileri öğrenci bilgi sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Öğrencilerin öğrenci bilgi sistemi kullanıcı adları TC kimlik numaraları olup; parolaları ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin cep telefonuna SMS olarak gönderilecektir. SMS ulaşmayan öğrenciler,
https://hesap.comu.edu.tr/ adresinden yeni parola edinebileceklerdir.
 
 
****************************************************************************************************
****************************************************************************************************
 
2020 ÖSYS ile Üniversitemize Yerleşecek Adayların Kayıt İşlemlerinde İzleyeceği Adımlar için tıklayınız...
 
 
 
****************************************************************************************************
KAYIT ESNASINDA GEREKLİ BELGELER
****************************************************************************************************
1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
2. 2020 ÖSYS Yerlestirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı).
3. Aday ek puandan yararlanarak yerlestirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemisse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
4. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotograf.
5. Kimlik fotokopisi.
6. Elektronik kayıt yapanlar için kayıt olduklarını gösterir  barkodlu çıktı.