Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

2. Uluslararası Turizm, Kültür ve Mimarlık Konferansı

2. Uluslararası Turizm, Kültür ve Mimarlık Konferansı

16-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Safranbolu’da düzenlenecek olan 2. Uluslararası Turizm, Kültür ve Mimarlık Konferansına davetlisiniz. Konferansın ana konusunu turizm disiplini ve turizm destinasyonlarının en önemli çekicilikleri olan kültürel ve mimari eserler oluşturmaktadır.

Günümüz insanı rekreasyon, din, iş, kültür, spor v.b. amaçlarla seyahat etmektedirler. Şehirlerin sahip olduğu kültür, miras ve mimari eserler ziyaretçilerin ilgilerini bu destinasyonlara çekmektedir. Saraylar, tapınaklar, kiliseler, camiler, geleneksel konutlar, tiyatrolar, köprüler, anıtsal binalar bir destinasyonun tarih ve kültürünü yansıttığından insanların seyahat hareketinin önemli birer nedenidirler. Bunun yanı sıra, mimarlık, son yıllarda ünlü mimarlar tarafından tasarlanmış olan çağdaş binaların ve tarihi önemi olan ya da bir yerin geleneksel mimari özelliklerini yansıtan binaların ziyaret edilmesi için organize edilen ve “mimari turizm” olarak adlandırılan bir özel ilgi turizmi türünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mimari eserler, bir yerin tarihi ile ilgili bilgi edinmede önemli birer kaynaktırlar ve orada yaşayan yerel halkın kültürünü, yaşam biçimini ve ruhunu yansıtırlar. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini yansıtan Safranbolu, aynı zamanda bu kültürel zenginliğin ve geleneksel mimarinin en iyi örneklerinden de biridir. Bununla birlikte, günümüzde modern mimarinin en iyi örneklerinin (örneğin, Sydney Opera Binası gibi) bulunduğu şehirler turistik çekicilik anlamında önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, otellerden müzelere kadar pek çok binayı turizmin hizmetine sunan turizm mimarisi turizm sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Turistik ihtiyacın karşılanması için otel, restoran, havalimanı, müze, kongre ve sergi merkezi gibi turistik alt ve üstyapıya dikkate değer miktarda yatırım yapılmaktadır. Böylece, mimari eserler turistik tecrübeleri zenginleştirdiğinden, kültür, mimarlık ve turizm arasındaki bu karşılıklı ilişkinin incelenmesi önemlidir.

Bir UNESCO Dünya Miras alanı olan Safranbolu yılda yaklaşık bir milyon turist ağırlamaktadır. Safranbolu, konferans katılımcılarına sıra dışı bir deneyim elde etme fırsatı sunmaktadır. Konferans tüm dünyadan pek çok akademisyenin, araştırmacının, uygulamacının, yerel otoritelerin, turizm paydaşlarının ve mimarların bir araya gelmesine olanak sağlayacak, katılımcılar yeni araştırmalarını sunma, bilgi paylaşma ve bu alandaki konuları enine boyuna tartışma imkanına sahip olacaklardır.

Konferans kapsamında ayrıca, bir ülkenin somut olmayan kültürel miras değerlerini temsil eden gastronomik unsurların öneminden hareketle, Yerel Gastronomi ve Sürdürülebilirlik kapsamında hazırlanan bildiriler de kabul edilecektir.

Detaylar için ...