Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çan Meslek Yüksekokulu

1. EK SINAVLAR HAKKINDA DUYURU

1. EK SINAVLAR HAKKINDA DUYURU
             
Üniversitemiz Senatosunun 26.06.2018 tarih ve 07/01 nolu kararı ile "2547 Sayılı Kanunun 44. MADDESİNİN ( c ) Fıkrası Uygulama İlkeleri" ne istinaden azami süresini dolduran ve 1. Ek Sınavlara katılan öğrencilerimizin notları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
             
Öğrenci No Adı Soyadı Programı Ders Ek Sınav Notu Harf Notu
121419043 Gülnihal ÖZER Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Tasarım Proje 95 AA
121419043 Gülnihal ÖZER Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Model Kalıp Teknikleri III 90 AA
141428030 Mehmet YENİ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İÖ. DC Devre Analizi 94 AA
141407017 Can GEZEN Mekatronik NÖ. Elektrik-Elektronikte Ölçme 90 AA
141414012 Celil ÖZSOY Elektronik Teknolojisi NÖ. Sayısal Elektronik 10 FF
141414022 Hasan Hüseyin DEĞİRMENCİ Elektronik Teknolojisi NÖ. Sayısal Elektronik 20 FF
             
             
Üniversitemiz Senatosunun 26.06.2018 tarih ve 07/01 nolu kararı ile "2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin ( c ) Fıkrası Uygulama İlkeleri"ne istinaden azami öğrencilik süresini dolduran ve ek sınavlara başvuran aşağıda ismi yazılı öğrencilerimizin; Uygulama İlkelerinin 4. Maddesi(e) Fıkrası gereğince "Sınav haklarını yarıyıl sonu sınavlarında kullanılması" gerektiğinden, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (2014 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için) 26. Maddesi (f) fıkrasına "Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir." istinaden sınavları iptal edilmiş olup aşağıda ismi bulunan öğrencilerimizin 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde kayıt yenilemeleri gerekmektedir.
             
Öğrenci No Adı Soyadı Programı Dersin Adı      
141417013 Ekrem Fırat BASAN Elk. Enrj. Ürt. İlet. Ve Dağ. NÖ. DC Devre Analizi      
141428002 Abdullah SÖNMEZ Biyomedikal Cih. Tekn. İÖ. Ölçme Tekniği      
Yaşam Destek Cihazları      
Elektronik Elemanlar ve Analiz      
Tıbbi Görüntüleme Cihazları      
141428047 Semih KAYA Biyomedikal Cih. Tekn. İÖ. Tedavi Cihazları      
141428034 Mustafa AŞIK Biyomedikal Cih. Tekn. İÖ. Ölçme Tekniği      
Yaşam Destek Cihazları      
Laboratuvar Cihazları      
Tıbbi Görüntüleme Cihazları      
141428030 Mehmet YENİ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İÖ. Bilgi ve İletişim Teknolojisi      
Fizyolojik Sinyal İzleyiciler